Dự án xu hướng:

Văn phòng

With Elizabeth Quay – Overall Masterplan under way in Perth, there is a lot of opportunity for suppliers of all types. Focused on the residential, sport & recreation, retail, hospitality, and infrastructure sectors, Elizabeth Quay – Overall Masterplan is a great project to follow. Part of overall growth in WA, Elizabeth Quay – Overall Masterplan is certainly a foreshore project to watch. In fact, dozens of other BCI users are already checking up on this project frequently. Join them when you sign up today!

Nhận dự án này ngay bây giờ
Loại dự án
-

Trạng thái
-

Giá trị gần đúng
-

Loại hình
-

Giai đoạn
-

Địa điểm
-
-

ID dự án
-

Liên hệ dự án

Vai trò công ty

Tên:
Chức vụ:
Di động:
Điện thoại:
E-mail:

Vai trò công ty

Tên:
Chức vụ:
Di động:
Điện thoại:
E-mail:

Vai trò công ty

Tên:
Chức vụ:
Di động:
Điện thoại:
E-mail:

Vai trò công ty

Tên:
Chức vụ:
Di động:
Điện thoại:
E-mail:

Vai trò công ty

Tên:
Chức vụ:
Di động:
Điện thoại:
E-mail:

Vai trò công ty

Tên:
Chức vụ:
Di động:
Điện thoại:
E-mail:

Liên hệ có sẵn

Nội dung

Các dự án hoạt động tương tự

Tìm Dự án ngay

Công trình hạ tầng

Tìm kiếm các dự án hạ tầng

Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Tiện ích, Năng lượng

Thương mại

Tìm kiếm các dự án thương mại

Khách sạn, Văn phòng, Thể thao & Giải trí, Bán lẻ, Cộng đồng & Văn hóa

Công nghiệp

Tìm kiếm các dự án công nghiệp

Kho bãi, Sản xuất, Nông nghiệp

Dân cư

Tìm kiếm các dự án dân cư

Chung cư, Làng nghỉ dưỡng, Khu dân cư, Khu đô thị

Khai thác, Dầu khí

Tìm kiếm các dự án khai khoáng

Khai thác, Dầu khí

Dịch vụ

Tìm kiếm các dự án dịch vụ

Giáo dục, Y tế, Luật pháp & Quân đội

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu dự án của chúng tôi