• Trang Chủ
  • >
  • Những điều quan trọng nên làm và không nên làm

Những điều quan trọng nên làm và không nên làm

Khi bạn đang tập hợp tài liệu phản hồi của mình lại với nhau, bất kể đó là hồ sơ dự thầu hay đề xuất, bạn nên cân nhắc những điều nên làm và không nên chấp nhận. Nếu bạn áp dụng các quy tắc cơ bản được nêu trong sách điện tử này, bạn sẽ đảm bảo rằng bạn giải quyết các yêu cầu của người mua và cung cấp phản hồi mà qua đó bạn định vị doanh nghiệp của mình một cách tích cực hơn trong giai đoạn đánh giá.

Hãy coi mọi cuộc đấu thầu như một bài tập hoàn toàn mới. Mỗi hồ sơ dự thầu là duy nhất: nó có thông tin khác nhau, định dạng, điều kiện của hợp đồng, yêu cầu, mục tiêu và thông số kỹ thuật và chi tiết hồ sơ.

Related Posts