BCI Media Group mua lại nhà cung cấp dịch vụ đấu thầu trực tuyến, quản lý đấu thầu và cổng thông tin đấu thầu điện tử, TenderSearch

SYDNEY, ngày 28 tháng 10 năm 2020 - BCI Media Group, nhà cung cấp thông tin xây dựng hàng đầu trên toàn cầu vui mừng thông báo việc mua lại gần đây của nhà cung cấp thông báo đấu thầu trực tuyến, quản lý đấu thầu và cổng thông tin đấu thầu điện tử có trụ sở tại Melbourne,

BCI New Zealand & COVID-19

Thông điệp gửi tới Khách hàng của chúng tôi từ Người sáng lập và Chủ tịch BCI, Matthias Krups

Kính gửi khách hàng của BCI New Zealand,

Khi tình hình COVID-19 tiếp tục phát triển, tôi muốn cung cấp cho bạn một bản cập nhật ngắn gọn về quan điểm và phản ứng của BCI đối với cuộc khủng hoảng chưa từng có này.