Tăng cơ hội bán hàng thành công với các giải pháp phần mềm & nguồn dữ liệu giai đoạn tiền xây dựng
Tìm dự án

Tìm Dự án xây dựng hiện đang dẫn đầu

Trưởng dự án Dân dụng & Cơ sở hạ tầng

Tìm kiếm các dự án hạ tầng

Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Tiện ích, Năng lượng

Đầu mối dự án thương mại

Tìm kiếm các dự án thương mại

Khách sạn, Văn phòng, Thể thao & Giải trí, Bán lẻ, Cộng đồng & Văn hóa

Trưởng dự án công nghiệp

Tìm kiếm các dự án công nghiệp

Kho bãi, Sản xuất, Nông nghiệp

Dự án Khu dân cư dẫn đầu

Tìm kiếm các dự án dân cư

Chung cư, Làng nghỉ dưỡng, Khu dân cư, Khu đô thị

Đầu mối dự án khai thác, dầu khí

Tìm kiếm các dự án khai khoáng

Thăm dò, Tính khả thi, Kỹ thuật, Cơ sở hạ tầng, Trại, NPI & Xử lý

Dịch vụ dẫn đầu dự án

Tìm kiếm các dự án dịch vụ

Giáo dục, Y tế, Luật pháp & Quân đội

Tập trung bán hàng, không phải tìm kiếm

Tìm cơ hội bán hàng, kết nối khách hàng và theo dõi quá trình bán hàng từ đầu đến cuối

Nâng cao nhận thức thương hiệu và xây dựng mạng lưới kết nối

Kết nối với các chuyên gia thiết kế trực tuyến và trực tiếp

Dữ liệu dự án xây dựng

2,203,712

Các dự án hạ tầng và dân dụng được báo cáo

1,923,613

Mạng lưới liên hệ chuyên biệt về thị trường xây dựng

$12,929,929,276,534
$17,520,054,169,704
$19,391,157,165,240
$21,198,877,647,463
Tổng giá trị các dự án được báo cáo bằng USD
Tổng giá trị các dự án được báo cáo bằng đô la Singapore
Tổng giá trị của các dự án được báo cáo bằng AUD
Tổng giá trị của các dự án được báo cáo trong NZD

Khách hàng

Được tin cậy bởi hơn 38.000 chuyên gia trên toàn cầu

Phelps Dodge Logo
Knauf Logo
Firefly Electric & Lighting Corp. Logo
Builders Choice Inc. Logo
Logo Imerys
Biểu trưng Dynapac
Logo Busduct phích cắm điện
Biểu trưng Hunter Douglas
Logo Ekowood
Logo Daikin
Logo Daikin
Logo Jotun
Logo Mapei
Biểu trưng Paragon
Thảm Logo TH quốc tế
Logo của Heiler (Siam) Ltd.
Logo Hitachi
Logo Sơn TOA (TH)
Biểu trưng Hunter Douglas
PT. Biểu trưng Tunggal Prakarsa Tbk ấn tượng
PT. Biểu trưng Sika Indonesia
Logo của Semen Indonesia Group (SIG)
Logo ống thép PT
Biểu trưng Hufcor
Logo LIXIL
Logo Nhóm Sản phẩm Xây dựng Tremco
Logo giới hạn của Zodiac Lighting
Image
GH thương mại - Khách hàng trung tâm của BCI
Image
Image
Logo ASSA ABLOY
biểu tượng người truy cập
Anzor
Image
Mua sắm Apex
Logo SONIFI
MGrann Logo
Satterfield & Pontikes Construction, Inc. Logo

Blog