Ngày 3 tháng 3 năm 2017: Hội nghị Di sản RICS 2017

Ngày 2-3 / 3/20017: HỘI NGHỊ BẢO TỒN DI SẢN QUỐC TẾ 2017

Chủ đề: “Lợi ích kinh tế và xã hội bền vững trong bảo tồn di sản đã xây dựng”

Ngày: Thứ Năm, ngày 2 tháng 3 năm 2017 (Hội nghị)
Thứ sáu: Ngày 3 tháng 3 năm 2017 (Tham quan có hướng dẫn viên)

Địa điểm: Câu lạc bộ Đua ngựa Hồng Kông, Hộp bầu chọn thành viên

Đơn vị tổ chức: RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)

Bảo tồn di sản ở Hồng Kông là một chủ đề tạo ra nhiều quan điểm khác nhau trong cộng đồng và đưa ra nhiều vấn đề thách thức. Hội nghị này nhằm mục đích xem xét chính sách, quy hoạch và hoạt động bảo tồn các tòa nhà di sản với các nghiên cứu điển hình, thảo luận về các yếu tố thành công chính và các vấn đề quan trọng cần được giải quyết bởi các bên liên quan khác nhau. Các chuyên gia thuyết trình và tham luận viên sẽ xem xét cách thức bảo tồn di sản đóng góp vào sự bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội của các khu vực đô thị và việc tái sử dụng thích ứng các cấu trúc di sản kiến trúc của quá khứ phục vụ lợi ích như thế nào đối với các thế hệ hiện tại và tương lai.
Hội nghị cũng sẽ giới thiệu các nghiên cứu điển hình ở nước ngoài và cung cấp nền tảng cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khai thác, người dùng và chuyên gia thảo luận về những thách thức, suy nghĩ các giải pháp tiềm năng và đưa ra các khuyến nghị với chính phủ để củng cố công tác bảo tồn di sản đã xây dựng ở Hồng Kông.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập rics.org/heritage2017