12 tháng 10 năm 2015: Bán đặc điểm kỹ thuật hiệu quả của Học viện BCI

Ngày: Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Địa điểm: Khách sạn Langham Place, Mongkok - 555 Shanghai St. Mongkok, Hong Kong

Thời gian:

  • Đăng ký: 8:30 sáng
  • Sự kiện bắt đầu: 9:00 sáng
  • Kết luận sự kiện: 5:00 chiều

Định giá:

Giá thành viên BCI: $3,800 HKD (bao gồm GST) / người

Giá không phải thành viên: $5.300 HKD (bao gồm GST) / người

Giảm giá Đặc biệt cho Nhóm Thành viên BCI:

3 - 4 người tham dự: $3.100 HKD mỗi người. (Tiết kiệm $700 HKD mỗi người)

5+ Người tham dự: $2,500 HKD mỗi người. (Tiết kiệm $1300 HKD mỗi người)

Đối với các nhóm từ 10 người trở lên, BCI Academy có thể tổ chức đào tạo tại nhà.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng tải xuống tập tài liệu.