Ngày 13 tháng 10 năm 2017: Phiên giao dịch BCI City Series-Makassar, Indonesia