Ngày 15 tháng 12 năm 2017: Phiên giao dịch BCI City Series-Malang, Indonesia