Ngày 21 tháng 4 năm 2017: Bán đặc điểm kỹ thuật hiệu quả của Học viện BCI

Ngày: Thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Carlton - 76 Bras Basah Rd Singapore, 189558

Thời gian:

Đăng ký: 8:30 sáng
Sự kiện bắt đầu: 9:00 sáng
Kết luận sự kiện: 5:00 chiều

Định giá:

Giá thành viên BCI: $660 SGD (bao gồm GST) mỗi người

Giá không phải thành viên: $860 SGD (bao gồm GST) mỗi người

Giảm giá Đặc biệt cho Nhóm Thành viên BCI:

3 - 4 người tham dự: $560 SGD mỗi người. (Tiết kiệm $100 SGD mỗi người)

5+ Người tham dự: $460 SGD mỗi người. (Tiết kiệm $200 SGD mỗi người)

Đối với các nhóm từ 10 người trở lên, BCI Academy có thể tổ chức đào tạo tại nhà.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng tải xuống tập tài liệu.