Ngày 19 tháng 5 năm 2016 - Hội nghị BEC EnviroSeries

Ngày: 19 tháng 5 năm 2016 (Thứ năm)

Thời gian: 9:30 đến 17:05

Địa điểm: JW Marriott Hong Kong
Hội đồng Môi trường Kinh doanh Limited 商界 環保 協會 有限公司 (“BEC”), là một tổ chức thành viên độc lập, từ thiện được thành lập bởi khu vực kinh doanh vào năm 1992. Được tổ chức hai lần một năm, EnviroSeries là hội nghị hàng đầu của BEC cung cấp một diễn đàn liên ngành để thảo luận và giải quyết các vấn đề chính liên quan đến tính bền vững môi trường của Hồng Kông. BEC EnviroSeries có thành tích đã được chứng minh về thành công trong việc tập hợp các nhà lãnh đạo cùng chí hướng để trao đổi kiến thức ngành và giới thiệu các phương pháp hay nhất hàng đầu.

Nhấp vào đây để có thêm thông tin.