Ngày 23 tháng 3 năm 2018: Phiên giao dịch BCI Chuỗi thành phố: DAVAO

Các phiên giao dịch mang các nhà sản xuất cùng với các kiến trúc sư chính hoặc cao cấp được xếp hạng hàng đầu tại địa phương, các kỹ sư cấp cao / trưởng nhóm, nhà thầu và chuyên gia tư vấn trong một khung cảnh thoải mái và bình dị. Một nền tảng hoàn hảo để các nhà sản xuất sản phẩm xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan chính trong ngành. Những người tham gia có cơ hội kết nối với các chuyên gia trong ngành và chia sẻ ý tưởng và phản hồi về công nghệ xây dựng và xây dựng.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập Interchange Session City Series: DAVAO