Ngày 25 tháng 4 năm 2017: Bán đặc điểm kỹ thuật hiệu quả của Học viện BCI

Ngày: Thứ Ba ngày 25 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Marco Polo Ortigas Manila - Đại lộ Meralco và Phố Sapphire, Thành phố Pasig, Tàu điện ngầm Philippines

Thời gian:

Đăng ký: 8:30 sáng
Sự kiện bắt đầu: 9:00 sáng
Kết luận sự kiện: 5:00 chiều

Định giá:

Giá thành viên BCI: 13,900 PHP net (bao gồm GST) / người

Giá không phải thành viên: 16,900 PHP net (bao gồm thuế GST) / người

Giảm giá Đặc biệt cho Nhóm Thành viên BCI:

3 - 4 người tham dự: 10,900 PHP net. mỗi người mỗi người. (Tiết kiệm 3.000 PHP mỗi người)

Hơn 5 người tham dự: 8,900 PHP net. mỗi người mỗi người. (Tiết kiệm 5.000 PHP mỗi người)

Đối với các nhóm từ 10 người trở lên, BCI Academy có thể tổ chức đào tạo tại nhà.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng tải xuống tập tài liệu.