Ngày 25 tháng 4 năm 2017 - Diễn đàn Futurarc 2017 Hồng Kông

Chức vụ:  Các công cụ đánh giá công trình xanh - Ngoài hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên

Ngày: 25 tháng 4, 2017

Thời gian: 9:30 sáng - 5:00 chiều (Giờ đăng ký: 9:00 sáng)

Địa điểm: Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East, 3 Tong Tak Street, Tseung Kwan O

Thường xuyên: HK$1200

Hỗ trợ các thành viên của hiệp hội: HK$840

Học sinh: HK$600

* Sự kiện được Viện Kiến trúc Hồng Kông (HKIA) phê duyệt với 5,5 giờ Phát triển Chuyên nghiệp Liên tục (CPD)

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.futurarcforum.com