27-30 / 10/2017: Hội chợ chiếu sáng quốc tế HKTDC Hồng Kông (Phiên bản mùa thu) 2017

Fair Dates : 27-30 October 2017 (Friday- Monday)

Edition : 19th

Hội họp : 1 Expo Drive, Wanchai, Hong Kong (Harbour Road Entrance)

Giờ mở cửaNS:

27 – 29 October (Fri–Sun) 9:30am – 7:00pm

30 October (Mon) 9:30am – 4:00pm

Giờ đăng ký của người mua:

27 – 29 October (Fri–Sun)       9:00am-6:30pm

30 October (Mon)                   9:00am-2:30pm

Nhận vào : Chỉ dành cho khách thương mại từ 18 tuổi trở lên.

(Phí vào cửa là HK$100 / người)

Người tổ chức: Hội đồng phát triển thương mại Hồng Kông

Sponsor : The Chinese General Chamber of Commerce; The Chinese Manufacturers’ Association of Hong Kong;Federation of Hong Kong Industries; Hong Kong Electrical Appliances Manufacturers Association; The Hong Kong Electronic Industries Association; The Hong Kong Exporters’ Association; The Indian Chamber of Commerce Hong Kong; Trade and Industry Department, HKSAR Government

Các hạng mục triển lãm chính:

  • Chiếu sáng thương mại
  • Household Lighting
  • LED & Green Lighting
  • Giải pháp & Chiếu sáng Thông minh
  • Kiểm tra & Chứng nhận
  • Dịch vụ Thương mại & Xuất bản

Special Highlight(s) :

Hall of Aurora

–  A sophisticated environment shows branded products to the best advantage in a handsome setting.

Khu vực chiếu sáng xanh & đèn LED

–  to cater the strong demand for LED, energy-saving and other environmentally friendly products

Official Fair Website: www.hktdc.com/hklightingfairae