Ngày 29 - 31 tháng 3 năm 2017: HVACR VIỆT NAM

Biến cố: HVACR / PS Việt Nam

Ngày: 29-31 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sự miêu tả: Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Hệ thống sưởi, Thông gió, Điều hòa không khí, Lọc & Làm sạch không khí, Hệ thống lạnh, Bơm, Van, Máy nén và các Hệ thống liên quan tại Việt Nam

HVACR / PS Vietnam là triển lãm quốc tế có uy tín nhất về hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí, lọc và làm sạch không khí, hệ thống lạnh, máy bơm, van, máy nén và các hệ thống liên quan trong khu vực. Với 10 phiên bản thành công cho đến nay, HVACR / PS Vietnam là nền tảng lý tưởng cho các nhà sản xuất và nhà cung cấp quốc tế tung ra các sản phẩm mới, tiếp cận người mua, chỉ định đại lý và nhà phân phối, xây dựng nhận thức về thương hiệu và thiết lập mạng lưới kinh doanh trong nền kinh tế đang bùng nổ của Việt Nam.

Trang mạng: www.hvacrseries.com/vietnam

HVACR / PS Vietnam 29-31 tháng 3 năm 2017