3 SEP 2015: Interchange City Series - Davao

Các Phiên giao dịch được tổ chức bởi BCI Asia tại các khách sạn hoặc các phòng chức năng tiện lợi ở các thành phố lớn.

Các phiên giao dịch mang các nhà sản xuất đến với các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu và nhà tư vấn hàng đầu trong nước. Trong một môi trường thoải mái, những người tham dự có cơ hội kết nối với các chuyên gia trong ngành và chia sẻ ý tưởng và phản hồi về công nghệ xây dựng và xây dựng.

Bắt đầu / Kết thúc chương trình

15:00 - 16:00 - Đăng ký / Nghỉ giải lao

16:00 - 16:10 - Mở cửa

16:10 - 16:30 - Thuyết trình về Quan hệ Đối tác Nghiên cứu Châu Á của BCI

16:30 - 16:55 - Đánh giá Công nghệ 1

16:55 - 17:20 - Đánh giá Công nghệ 2

17:20 - 17:50 - Đánh giá Công nghệ 3

17:50 - 18:50 - Bữa tối

18:50 - 19:20 - Đánh giá thiết kế dự án: Kiến trúc sư 1

19:20 - 19:50 - Đánh giá thiết kế dự án: Kiến trúc sư 2

19:50 - 20:00 - Rút thăm may mắn

20:00 - 20:05 - Đóng cửa