6 THÁNG 1 NĂM 2017: GIẢI THƯỞNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG THƯỜNG NIÊN & TRONG NÔNG THÔN HKICM lần thứ 20

Biến cố: Giải thưởng Quản lý xây dựng & Lễ kỷ niệm 20 năm khánh thành của Viện Quản lý Xây dựng Hồng Kông

Ngày: 6 tháng 1, 2017

Địa điểm: Grand Ballroom tại Conrad Hong Kong

Trang mạng: http://www.hkicm-dinner.com