BCI Asia Interior Design Awards 2017

BCI Asia Interior Design Awards 2017 1

BCI Châu Á đang phát động một cuộc thi mới, Giải thưởng Thiết kế Nội thất.

BCI Asia's ID Awards đầu tiên tìm cách ghi nhận sự xuất sắc trong thiết kế nội thất về tính thẩm mỹ, chức năng và công thái học.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm các dự án thuộc 4 hạng mục (khách sạn; bán lẻ; dân cư; văn phòng) tại 4 quốc gia (Indonesia; Philippines; Thái Lan; Malaysia) không chỉ nổi bật về thiết kế / ngoại hình mà còn phục vụ tốt các chức năng không gian, nâng cao sự thoải mái, sức khỏe và hạnh phúc của người cư trú.

Để tìm hiểu thêm hoặc tham gia cuộc thi, vui lòng truy cập www.bciasiaidawards.com hoặc email idawards@bciasia.com.

Quan trọng:
Khai mạc cuộc thi: Thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2016
Kết thúc nộp hồ sơ: Thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Bấm vào đây để xem thông báo