BCI tóm tắt về bữa sáng 2018

Báo cáo tóm tắt về bữa sáng của BCI Australia lại diễn ra vào năm 2018!

Cập nhật thông tin về các xu hướng, dự án và thay đổi mới nhất ảnh hưởng đến Ngành Xây dựng Úc với vé Early Bird hiện có sẵn cho Bản tóm tắt Bữa sáng hàng năm của BCI.

Xem tổng quan về các lĩnh vực và thực tiễn xây dựng tích cực nhất trong 'Phiên thông tin sâu sắc về thị trường' mới của chúng tôi, cùng với ý kiến chuyên gia về một phân khúc thị trường đang phát triển.

Nếu bạn đang bắt đầu lập kế hoạch ngân sách cho năm tài chính tiếp theo, đây là một sự kiện bạn sẽ không muốn bỏ lỡ!

NGÀY
Brisbane: ngày 30 tháng 4 năm 2018

Sydney: ngày 1 tháng 5 năm 2018

Melbourne: ngày 2 tháng 5 năm 2018

Perth: ngày 3 tháng 5 năm 2018

GIÁ THÀNH VIÊN BCI
1 vé: $170pp (Thường là $189pp)

2 - 5 vé: $135pp (Thường là $169pp)

6+ Vé: $110pp (Thường là $149pp)

Lưu ý: Giá đã bao gồm GST

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đặt chỗ, hãy tải mẫu đặt chỗ tại đây.