FuturArc Prize & FuturArc Green Leadership Award 2016

 

Các cuộc thi FuturArc Prize và FuturArc Green Leadership hiện được mở cho năm 2016. Mỗi năm hai cuộc thi này nhằm công nhận và trao thưởng cho các thiết kế sáng tạo trong cộng đồng kiến trúc và thiết kế.

Giải thưởng FuturArc Prize: Tìm kiếm những ý tưởng thiết kế đổi mới, có tư duy tiến bộ cho Châu Á và là nền tảng cho các chuyên gia và sinh viên đam mê môi trường. Thông qua sức mạnh của trí tưởng tượng, họ mong muốn nắm bắt được những tầm nhìn về một tương lai bền vững. Tóm tắt cho cuộc thi năm 2016 là Những điều nhỏ, Tác động lớn. Để tìm hiểu thêm hoặc tham gia cuộc thi, vui lòng truy cập: www.futurarcprize.com

Giải thưởng Lãnh đạo Xanh FuturArc: Tìm kiếm các tòa nhà sáng tạo và có trách nhiệm về mặt sinh thái ở Châu Á và công nhận đội ngũ đứng sau một dự án đã hoàn thành: nhà phát triển, kiến trúc sư, nhà tư vấn và nhà thầu, những người đã cùng nhau thúc đẩy các giới hạn và định nghĩa về công trình Xanh ở Châu Á. Chu kỳ 2016 đang tìm kiếm các dự án xây dựng Xanh — được xác định là mới, được khôi phục, phục hồi hoặc chuyển đổi — phải được hoàn thành trước ngày 21 tháng 12 năm 2015. Để tìm hiểu thêm hoặc tham gia cuộc thi, vui lòng truy cập: www.futurarcgreenleadershipaward.com

Quan trọng: Đối với cả hai cuộc thi, chỉ các địa điểm và dự án nằm trong Châu Á hoặc Úc mới được chấp nhận để gửi. Ngày kết thúc đăng ký và nộp hồ sơ cho cả hai cuộc thi là ngày 21 tháng 12 năm 2015.

Bấm vào đây để xem thông báo