Tiêu điểm khách hàng: TOLI

Sáng kiến tái chế hoàn toàn gạch thảm của TOLI

 

TOLI đã phát triển sáng kiến “tái chế hoàn toàn” gạch thảm của họ bằng cách tái chế chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất và thu gom gạch thảm đã qua sử dụng từ thị trường.  

Từ thu gom phế liệu (bằng TOLI) đến tái chế, TOLI là nhà sản xuất thảm duy nhất ở Nhật Bản hoàn toàn kiểm soát được nỗ lực tái chế của chính mình. Năm 2000, TOLI công bố chính sách Tinh thần sinh thái của họ, thúc đẩy các thiết kế thân thiện với môi trường, bảo tồn tài nguyên và giảm thiểu chất thải công nghiệp; ví dụ, thu thập và tái chế gạch thảm đã qua sử dụng. 

Khi gạch thảm được loại bỏ, lớp sợi bề mặt và lớp nền thường được tách ra. Tại Nhà máy tái chế gạch thảm của TOLI, bắt đầu hoạt động toàn diện vào năm 2021, cả hai lớp đều được tái chế và biến thành lớp nền của gạch thảm mới, đạt tỷ lệ sử dụng 100% vật liệu thải.  

BCI Central xin chúc mừng TOLI tiếp tục nỗ lực hướng tới các hoạt động bền vững hơn.  

 

Ghi chú của biên tập viên: BCI Central's tiêu điểm của khách hàng giới thiệu những câu chuyện thành công gần đây và tin tức thú vị về khách hàng của chúng tôi.

Đăng ngày 28 tháng 6 năm 2022

Related Posts