Equinox - Sự kiện lưu trữ

Equinox Canberra

Tháng Năm 4, 2022
5:30 chiều - 7:30 chiều

Phòng trưng bày Quốc gia Úc
Đậu xe Pl E, Đậu xe ACT 2600

Tham gia cùng các đồng nghiệp của bạn trong môi trường thân mật và thoải mái của Equinox Canberra, nơi những người chỉ định có thể dễ dàng tương tác với các nhà cung cấp và nhà sản xuất về đồ uống và canapé trong khi khám phá những cải tiến mới nhất về sản phẩm mới. Có showbag khi nhập cảnh, giải thưởng và các bài thuyết trình dành cho khách.

Chọn vé của bạn và nhấp vào nút đăng ký và giữ chỗ ngay hôm nay!

Đăng ký và vào cửa miễn phí.

Other Events