Nhóm Equinox Hong Kong

Equinox Hồng Kông

Tháng Bảy 15, 2022
5:00 PM - 9:00 PM

Sky 100, Trung tâm Thương mại Quốc tế (ICC), 1 Austin Road West, Kowloon

Equinox là một sự kiện cửa hàng dành riêng cho các chuyên gia hàng đầu trong ngành kiến trúc, thiết kế và đặc điểm kỹ thuật để khám phá các thiết kế và công nghệ sáng tạo trong ngành xây dựng và xây dựng.

Chọn vé của bạn và nhấp vào nút đăng ký và giữ chỗ ngay hôm nay!

Đăng ký và vào cửa miễn phí.

Other Events